Gerechtelijke incasso

Indien uw debiteur tijdens de buitengerechtelijke incasso niet overgaat tot betaling, dan kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. Op die manier kunt u alsnog betaling afdwingen via een gerechtelijke incasso. De druk op de wanbetaler wordt zodoende nog verder opgevoerd. Het starten van een gerechtelijke procedure resulteert er vaak in dat uw onbetaalde factuur alsnog vrijwillig wordt betaald. Houth Advocaat zal kosteloos de verschillende vervolgstappen aan u voorleggen.

Er zijn verschillende gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd. Afhankelijk van uw situatie en wensen, wordt de meest effectieve strategie in uw situatie gekozen. Daarvoor verstrekt Houth Advocaat een procesadvies in duidelijke en begrijpelijke taal. Ook wordt op transparante wijze een inschatting gemaakt van de kosten van de gerechtelijke procedure. U kunt aan de hand daarvan een weloverwogen keuze maken.

Houth Advocaat doet geen valse beloftes en wekt een reëel verwachtingspatroon. Zo worden onnodige kosten voorkomen.