Maximale huurverhoging vrije sector 2024

De maximale huurverhoging in de vrije sector voor 2024 is 5,5%.

De maximaal toegestane huurverhoging in de vrije sector blijft een jaarlijks terugkerend onderwerp tussen verhuurders en huurders. Vóór 1 mei 2021 was er geen sprake van een wettelijke maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector. Er gold een hoge mate van contractsvrijheid ten aanzien van de jaarlijkse maximale huurverhoging in de vrije sector. Over de mogelijkheden om de huurprijs te verhogen in de vrije sector schreef ik reeds de blog “Huurverhoging vrije sector”. Mede vanwege de coronacrisis en de hoge inflatie heeft het parlement (de Eerste en Tweede Kamer) de afgelopen jaren een drietal wetsvoorstellen aangenomen, waardoor sinds 1 mei 2021 de huurverhoging in de vrije sector wel wettelijk is beperkt. Momenteel geldt deze wettelijke beperking tot 1 mei 2029. Het gaat om de volgende aangenomen wetsvoorstellen:

  • Wetsvoorstel (35.488); ook wel de “Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten” genoemd.
  • Wetsvoorstel (36.218); ook wel de “Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten” genoemd.
  • Wetsvoorstel (36.511); ook wel de “Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen” genoemd.

De inhoud van de wetsvoorstellen (35.488) en (36.218) besprak ik reeds in de blog “Maximale huurverhoging vrije sector“. Het derde wetsvoorstel (36.511) wordt hieronder besproken.

Wanneer is er sprake van een huurwoning in de vrije sector?

Er is sprake van een huurwoning in de vrije sector, indien het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger is dan € 879,66. Het genoemde bedrag geldt voor huurovereenkomsten die in 2024 zijn aangegaan. Het bedrag wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd en deze grens wijzigt jaarlijks. In 2023 was de liberalisatiegrens bijvoorbeeld nog € 808,06.

Het wetsvoorstel (36.511)

Het wetsvoorstel (36.511) verlengt de werkingsduur van de Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488). De genoemde wet zou op 1 mei 2024 namelijk vervallen. Als gevolg van het aangenomen wetsvoorstel (36.511) geldt de maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor woningen in de vrije sector tot 1 mei 2029. Het wetsvoorstel is op 9 april 2024 door de Tweede Kamer aangenomen. Kort nadien, namelijk op 23 april 2024, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet is (grotendeels) per 1 mei 2024 in werking getreden.

Mogelijkheid om de huur met terugwerkende kracht te indexeren beperkt

Vanaf 1 juli 2024 wordt de mogelijkheid om de huur met terugwerkende kracht te indexeren beperkt. In een huurovereenkomst kan een indexatieclausule zijn opgenomen, waarin staat dat de huurprijs jaarlijks vanzelf wordt geïndexeerd. Het komt geregeld voor dat de verhuurder vergeet of nalaat om de huurder op de hoogte te stellen van de huurverhoging. De huurder zal in die situatie doorgaans niet uit eigen beweging de verhoging betalen. In z’n situatie kon de verhuurder met terugwerkende kracht voor maximaal een periode van 5 jaar de indexatie opeisen. Na vijf jaar verjaarde een dergelijke vordering namelijk.

Het wetsvoorstel (36.511) verkort de geldende verjaringstermijn van vijf naar twee jaar. Indien de verhuurder nalaat om de huurder schriftelijk te informeren over het in dat jaar opeisbaar worden van een vordering tot betaling van een huurprijsverhoging, dan geldt zelfs slechts een verjaringstermijn van één jaar.

Maximaal 5,5% huurverhoging voor 2024

Voor 2024 geldt een maximale huurverhoging van 5,5%. De aangenomen wetsvoorstellen koppelen de maximaal toegestane huurverhoging aan het laagste percentage van de inflatie en de loonontwikkeling + 1 procentpunt. De inflatie was over de berekeningsperiode 5,8%, terwijl de inflatie in die periode 4,5% was. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging voor 2024 maximaal (4,5% inflatie + 1 =) 5,5% in de vrije sector.

LET OP: Deze maximale huurverhoging geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Indien uit de huurovereenkomst een lager indexatiepercentage volgt, dan kan enkel dat (lagere) percentage worden toegepast!

Hulp nodig of vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen over de maximale huurverhoging in de vrije sector voor 2024? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat huurrecht. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen, maar uit het hele land. Het advocatenkantoor uit Uden staat zowel verhuurders als huurders bij. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.