Voornaam wijzigen

Wilt u uw voornaam wijzigen? Indien u daar een belangrijke reden voor heeft en de benodigde documenten kunt verstrekken, is het in de meeste gevallen mogelijk om uw voornaam te wijzigen. Zowel het schrappen of veranderen van uw voornaam als het toevoegen van een voornaam valt onder het wijzigen van uw voornaam. Houth Advocaat kan u daarbij helpen.

In deze uitgebreide blog leest u alles over het wijzigen van uw voornaam. Houth Advocaat geeft voorbeelden waarom mensen hun naam willen veranderen, de voorwaarden voor een succesvolle voornaamswijziging, het stappenplan van de procedure, de kosten en hoe Houth Advocaat u kan bijstaan.

Waarom uw voornaam wijzigen?

Het wijzigen van uw voornaam is een belangrijke stap die om verschillende redenen kan worden gezet. Als belangrijke reden kunt u onder meer denken aan:

 • U wenst een voornaam van een voor u belangrijk familielid toe te voegen.
 • U wordt gepest om uw voornaam.
 • U wenst een onjuiste of onvolledige voornaam bij de aangifte van uw geboorte corrigeren.
 • U heeft een culturele of religieuze overweging.
 • Uw voornaam herinnert u aan een traumatische ervaring.
 • De betekenis of associatie van uw voornaam in een andere taal.
 • Adoptie.
 • Geslachtswijziging.

Deze lijst met voorbeelden zijn niet uitputtend. Indien uw reden dus niet als voorbeeld staat genoemd, dan is daarmee niet gezegd dat u uw voornaam niet kunt laten wijzigen.

TIP: Neem contact op met Houth Advocaat om uw reden en mogelijkheden te bespreken. Zodoende kan een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van uw verzoek tot voornaamswijziging.

De praktijk leert dat een verzoek tot voornaamswijziging doorgaans een grote kans van slagen heeft. Mocht Houth Advocaat inschatten dat in uw geval de slagingskans klein is, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wel zo eerlijk en transparant.

Voorwaarden voornaam wijzigen

Welke voorwaarden gelden er voor het wijzigen van uw voornaam? Er dient een voldoende zwaarwichtig belang te zijn voor de wijziging van uw voornaam. Anders gezegd: u moet een belangrijke reden hebben. De rechtbank zal uw motivering beoordelen en bepalen of er sprake is van een belangrijke reden.

Daarnaast zal de rechtbank nagaan of de door u gewenste voornaam geoorloofd is. In beginsel bent u vrij in het kiezen van uw gewenste voornaam. Deze vrijheid is niet onbeperkt. Er gelden twee beperkingen. De voornaam die u kiest, mag namelijk niet:

 • ongepast zijn. U kunt daarbij denken aan scheldwoorden.
 • overeenstemmen met bestaande achternamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Het stappenplan voor een succesvolle voornaamswijziging

Het stappenplan voor een succesvolle voornaamswijziging verloopt in hoofdlijnen als volgt:

 1. Een intakegesprek
 2. Opstellen en indienen van het verzoekschrift
 3. In sommige gevallen een zitting
 4. Beslissing van de rechter
 5. Afwachten hoger beroepstermijn
 6. Verwerken van de wijziging van uw voornaam in de Basisregistratie Personen (BRP)

Voornaam wijzigen: een advocaat is verplicht

Om uw voornaam te wijzigen is hulp van een advocaat verplicht. Een verzoek tot het veranderen van uw voornaam verloopt namelijk via de rechtbank. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend door een advocaat. U mag dit niet zelf doen. Om uw voornaam te kunnen wijzigen dient u dus een advocaat in te schakelen. Zonder advocaat is het helaas niet mogelijk om uw voornaam te wijzigen.

LET OP: bent u minderjarig? Dan kunt u slechts een verzoek tot voornaamswijziging doen met toestemming van uw ouder/ouders die belast is/zijn met het ouderlijk gezag.

Het betreft een verzoekschriftprocedure. Bij welke rechtbank uw voornaamswijziging wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats. Uw advocaat stelt een processtuk, genaamd het verzoekschrift, namens u op. Daarin wordt aan de rechtbank gevraagd om uw voornaam te wijzigen. Ook wordt daarin uw reden(en) voor het wijzigen van uw voornaam uiteengezet.
In de meeste zaken wordt uw verzoek schriftelijk afgehandeld. Er vindt dan geen zitting plaats. Daardoor hoeft u in dat geval dus ook niet naar de rechtbank.
Indien de rechtbank wel een zitting bepaalt, zal de rechtbank aanvullende informatie van u willen. Voordat de rechter tot een beslissing kan komen. Houth Advocaat tracht om alle benodigde informatie reeds in het verzoekschrift te verwerken, zodat de kans klein is dat de rechtbank een zitting nodig vindt.

De kosten voor het wijzigen van uw voornaam

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van uw voornaam? De kosten voor het wijzigen van uw voornaam bestaan uit de volgende drie onderdelen:

 • Griffierecht. Griffierecht is een bedrag dat u moet betalen aan de rechtbank om uw zaak in behandeling te nemen. De hoogte van het griffierecht (in 2023) is € 314,-. Dit bedrag moet binnen 4 weken worden betaald vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend.
 • Advocaatkosten. De vergoeding voor Houth Advocaat voor de verrichte werkzaamheden, waaronder het opstellen en indienen van het verzoekschrift.
 • Overige kosten. U kunt daarbij denken aan de kosten voor het opvragen en verkrijgen van de noodzakelijke documenten, zoals het authentieke afschrift van uw geboorteakte en uittreksel uit de BRP. Ook de kosten voor de koeriersdiensten en het eventueel bijwonen van de zitting zitten hierbij inbegrepen.

Vast bedrag ad € 995,-

Houth Advocaat hanteert voor een verzoek tot voornaamswijziging een vast bedrag ad € 995,- inclusief btw. Zodoende weet u vooraf welk bedrag u verschuldigd bent voor de procedure tot voornaamswijziging bij de rechtbank. Alle hierboven opgesomde kosten zitten in het vaste bedrag inbegrepen. U weet zodoende op voorhand wat de kosten zijn. Wel zo transparant. Geen verrassingen achteraf.

Wilt u uw voornaam wijzigen?

Of heeft u hulp nodig of vragen over het wijzigen van uw voornaam? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat. Houth Advocaat adviseert en procedeert over voornaamswijzigingen. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven, maar uit het hele land. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.