Huurverhoging vrije sector

Bent u verhuurder of huurder en heeft u vragen over de huurverhoging van een huurwoning in de vrije sector? Allereerst is van belang om te bepalen of er sprake is van een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector. Bij sociale huurwoningen gelden namelijk regels van dwingend recht over de maximale huurprijzen en maximale huurverhoging, die niet gelden voor woningen in de vrije sector.

Wanneer is sprake van huur in de vrije sector?

Van een huurwoning in de vrije sector is sprake, indien het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger is dan € 808,06. Dit bedrag geldt voor huurovereenkomsten die in 2023 zijn aangegaan. Het genoemde bedrag wordt de liberalisatiegrens genoemd en deze grens wijzigt jaarlijks.

Huurverhoging vrije sector

Twee manieren om de huur te verhogen in de vrije sector

Als verhuurder heeft u twee manieren om de huurprijs te verhogen in de vrije sector:

  • Huurverhoging via een indexeringsclausule
  • Huurverhoging via een redelijk aanbod

LET OP: De huurprijs mag maximaal eenmaal per jaar worden verhoogd!

Deze hierna beschreven mogelijkheden gelden enkel in de vrije sector, dus voor geliberaliseerde woonruimte. Ook in de vrije sector geldt dat de huurder eenmalig de mogelijkheid heeft om de redelijkheid van de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Huurverhoging via een indexeringsclausule

Huurverhoging in de vrije sector kan worden gerealiseerd via een indexeringsclausule. Dit houdt in dat de verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een bepaling opnemen over het tussentijds wijzigen van de huurprijs. Een dergelijke bepaling wordt een indexeringsclausule genoemd. Daarin wordt onder meer bepaald op welk moment de indexering (voor het eerst) plaatsvindt en met welk (inflatie)percentage de huurprijs wordt gewijzigd. Veelal wordt afgesproken dat de huurprijs jaarlijks wordt gewijzigd op basis van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij is het verstandig om te bepalen dat de huurprijs niet wordt gewijzigd, indien de indexering leidt tot een lagere huurprijs. Partijen kunnen ook zelf de hoogte van het percentage afspraken.

Een indexeringsclausule voorkomt dat u inkomsten misloopt

Het is dus van groot belang dat een deugdelijke indexeringsclausule wordt opgenomen in uw huurcontract. Zeker indien de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Zonder indexeringsclausule loopt u als verhuurder onnodig inkomsten mis, doordat de huurprijs gelijk blijft terwijl de meeste prijzen stijgen. Laat u goed adviseren bij het opstellen van een goede en leesbare indexeringsclausule.

Huurverhoging via een redelijk aanbod

Huurverhoging in de vrije sector kan ook worden gerealiseerd doordat de verhuurder een redelijk aanbod doet tot het aangaan van een nieuw huurcontract. De verhuurder verhoogt de huur in zijn aanbod. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld aan de orde komen indien de huidige huurprijs (aanzienlijk) lager is dan de huurprijs van vergelijkbare woningen ter plaatse. Als verhuurder kunt u alle overige voorwaarden, met uitzondering van de huurprijs, bij uw redelijke aanbod hetzelfde laten.

Instemming

Stemt uw huurder in met uw voorstel, dan komt er een nieuwe huurovereenkomst tot stand, waardij de nieuwe verhoogde huurprijs geldt. De huurverhoging in de vrije sector is dan gerealiseerd.

Geen instemming

Stemt uw huurder niet in met uw voorstel, dan levert dit een grond op om de huurovereenkomst op te zeggen. De huurovereenkomst kan door de verhuurder schriftelijk worden opgezegd. Als de huurder vervolgens ook niet tijdig laat blijken dat hij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst dan dient de verhuurder zicht te wenden tot de rechter. De rechter toetst of het door de verhuurder gedane aanbod redelijk is.

Als de rechter het aanbod niet redelijk vindt, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst van kracht. Indien de rechter het aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wel redelijk vindt, dan kan de rechter het tijdstip vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen en de huurder de woning dient te verlaten.

LET OP: Vaak zal de rechter aan de huurder een termijn van één maand gunnen om het redelijk aanbod alsnog te accepteren!

Als de huurder deze laatste kans, ook wel de “terme de grâce” genoemd, grijpt dan komt er alsnog een nieuwe huurovereenkomst tot stand. De nieuwe verhoogde huurprijs geldt, zodat de huurverhoging in de vrije sector is gerealiseerd.

LET OP: als gevolg van nieuwe wetgeving gelden tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2024 afwijkende regels! Neem voor vragen contact op. 

Maximale huurverhoging vrije sector

Alles over de wettelijke maximale huurverhoging in de vrije sector kunt u lezen in mijn blog “maximale huurverhoging vrije sector”.

Voorbeeldbrief huurverhoging vrije sector

Bent u op zoek naar een voorbeeldbrief “huurverhoging vrije sector”? Dan kunt u contact opnemen met Houth Advocaat. Voor een geringe vergoeding heeft u vaak nog dezelfde dag een voorbeeldbrief “huurverhoging vrije sector” tot uw beschikking. U hoeft enkel de (contact)gegevens in te vullen, waarna de voorbeeldbrief kan worden verzonden naar uw huurder.

Hulp nodig of vragen?

Heeft u vragen over de huurverhoging in de vrije sector? Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare huurrecht advocaat. Houth Advocaat bedient niet alleen cliënten uit Uden en het gebied tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven, maar uit het hele land. Het advocatenkantoor uit Uden staat zowel verhuurders als huurders bij. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.