Negatieve BKR registratie verwijderen

Een negatieve BKR registratie kan grote gevolgen voor u hebben. U kunt bijvoorbeeld helemaal geen of een lagere lening afsluiten. Wilt u een negatieve BKR registratie verwijderen? In bepaalde gevallen kan Houth Advocaat u helpen.

Wat is een BKR registratie?

Uw kredietverstrekker registreert elk krediet van € 250,- of hoger in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit geldt zowel voor roodstand, creditcard of koop op afbetaling. Zij is dit verplicht door haar verplichte deelname aan het stelsel van kredietregistratie. Het doel is om overkreditering tegen te gaan. Uw BKR registratie kan negatief worden, zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Het geldende Algemeen Reglement (AR) bepaalt of uw kredietverstrekker verplicht is om uw betalingsachterstand te melden. Mogelijk wilt u op een later moment uw negatieve BKR registratie verwijderen.

Terechte BKR registratie verwijderen

In principe zal een terechte BKR registratie automatisch worden verwijderen na vijf jaar, nadat u de betalingsachterstand heeft ingelost. Maar soms duurt dat te lang, bijvoorbeeld omdat u een huis wilt kopen. Als er sprake is van een negatieve BKR registratie wordt dat lastig voor u. In bepaalde gevallen moet uw kredietverstrekker een terechte BKR registratie verwijderen.

Heeft u vragen over het verwijderen van een terechte BKR registratie? Of wilt u uw negatieve BKR registratie verwijderen? Laat u dan adviseren door een kwalitatieve en betaalbare advocaat.

Uw BKR registratie verwijderen

Volgens de Hoge Raad moet elke BKR registratie voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit  brengt met zich dat de inbreuk op de belangen van betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dat dit doel in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige, wijze kan worden verwerkelijkt.

Uw situatie en omstandigheden spelen hierbij dus een rol. De kredietverstrekker dient een belangenafweging te maken als u vraagt om de negatieve BKR registratie te verwijderen.

De ervaring en de rechtspraak over het onderwerp “negatieve BKR registratie verwijderen” leert dat voor een positief resultaat onder andere het volgende meetelt:

  • Uw negatieve BKR registratie is niet terecht. 
  • U heeft geen vooraankondigingsbrief ontvangen. 
  • De oorzaak van de schuld (bijvoorbeeld verlies van uw baan).
  • U bent snel gaan aflossen toen u erachter kwam dat u een achterstand had. 
  • U heeft zich actief en constructief opgesteld richting uw kredietverstrekker. 
  • Het gaat om een bescheiden bedrag. 
  • Uw huidige financiële situatie is stabiel (bijvoorbeeld een vast contract).
  • U heeft er groot belang bij dat uw negatieve BKR registratie wordt verwijderd (u wilt bijvoorbeeld een lening of een leaseovereenkomst aangaan of een woning kopen).

TIP: start op tijd een procedure om uw negatieve BKR registratie te verwijderen! 

Verwijderingsverzoek BKR registratie 

Indien u het niet eens bent met uw (negatieve) BKR registratie, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw kredietverstrekker. U verzoekt daarin om uw negatieve BKR registratie te verwijderen. Het is verstandig om het verwijderingsverzoek te laten opstellen en versturen door een gedreven en betaalbare advocaat. Daarmee vergroot u de kans dat uw kredietverstrekker ook daadwerkelijk overgaat tot het verwijderen van uw negatieve BKR registratie.

Indien uw kredietverstrekker daarop afwijzend reageert, dan kunt u uw verwijderingsverzoek voorleggen aan de rechter. Een negatieve BKR registratie verwijderen kan via een verzoekschriftprocedure, een kort geding procedure of de Geschillencommissie.

Verzoekschriftprocedure

Het verzoekschrift dient binnen zes weken na ontvangst van de afwijzingsbrief van uw kredietverstrekker te zijn ingediend bij de rechtbank. Laat deze termijn niet verstrijken! Bij de verzoekschriftprocedure is een advocaat inschakelen verplicht. Het verzoekschrift tot verwijdering van uw negatieve BKR registratie behoeft niet door een advocaat bij de rechtbank  te worden ingediend. Dit bepaalt artikel 35 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is wel aan te raden om een kwalitatieve en betaalbare advocaat in te schakelen. Zo vergroot u de kans dat het door u gewenste resultaat wordt behaald.

Kort geding procedure

Voor een kort geding is een spoedeisend belang vereist. Deze procedure resulteert wel sneller dan de verzoekschriftprocedure in een uitspraak van de rechter. Niet iedere zaak is geschikt om via deze route uw negatieve BKR registratie te verwijderen. Bij een kort geding procedure geldt dat een advocaat verplicht is. Indien u dat wenst, kan Houth Advocaat u het gehele traject bijstaan.

Geschillencommissie

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw verwijderingsverzoek voor te leggen aan de Geschillencommissie van Stichting BKR. U dient uw klacht binnen 2 maanden na ontvangst van de afwijzingsbrief aan de Geschillencommissie voor te leggen. Deze procedure duurt doorgaans (nog) langer dan de verzoekschriftprocedure. Bij de Geschillencommissie is een advocaat niet verplicht, maar het is wel verstandig om een kwalitatieve en betaalbare advocaat in te schakelen. Zo vergroot u de kans dat het door u gewenste resultaat wordt behaald, namelijk verwijdering van uw negatieve BKR registratie.

Uw negatieve BKR registratie verwijderen?

Het is helaas niet mogelijk om iedere negatieve BKR registratie met succes te laten verwijderen. Maar in bepaalde gevallen is dit wel mogelijk. Neem vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatieve en betaalbare advocaat BKR verwijderen. Houth Advocaat is een advocatenkantoor uit Uden en heeft een landelijke dekking. Het is mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Wij bespreken met elkaar de voor u beste oplossing. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.