Vennootschap onder firma oprichten

Een vennootschap onder firma oprichten is vormvrij. Dit houdt in dat een vennootschap onder firma op iedere wijze kan worden opgericht. Ook door een mondelinge afspraak tussen de vennoten. U hoeft dus niet verplicht langs de notaris. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een vennootschap onder firma oprichten. Een vennootschap onder firma oprichten is zowel eenvoudig als goedkoop.

LET OP: een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon!

Het is wel aan te raden om een vennootschap onder firma contract op te laten stellen, indien u een vennootschap onder firma gaat oprichten. Daarin worden de gemaakte onderlinge afspraken tussen de vennoten op duidelijke wijze vastgelegd. Denk daarbij aan de afspraken over de inbreng, verdeling van de winst of verlies en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten.

Door hierover duidelijke afspraken te maken én deze goed vast te laten leggen, voorkomt u achteraf de nodige problemen. Houth Advocaat helpt u daar graag bij. Neem vrijblijvend contact op.

Verplichte inschrijving in het Handelsregister

Ten aanzien van een vennootschap onder firma oprichten geldt slechts één verplichting. U bent als vennoot namelijk verplicht om de vennootschap onder firma in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

De wet, artikel 23 van het Wetboek van Koophandel, geeft in wat verouderd Nederlands voor iedere vennoot de volgende verplichting:
De vennootschap onder eene firma zijn verpligt de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.”

De basisgegevens van de vennootschap onder firma worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Denk daarbij aan de naam van de vennootschap onder firma, diens activiteit(en) en de namen van de vennoten. Tegenwoordig is het tevens verplicht om bij de oprichting de uiteindelijk belanghebbenden in van uw vennootschap onder firma te registreren. Dit geschiedt in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De uiteindelijk belanghebbenden worden doorgaans aangeduid met de afkorting UBO (afkomstig van de Engelse woorden “ultimate beneficial owner”).

Bij de inschrijving kunt u tevens de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere vennoot openbaar maken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat iedere vennoot slechts zelfstandig bevoegd is tot een bepaald geldbedrag. Dit bedrag spreekt u vooraf af als u een vennootschap onder firma wilt oprichten. Ook kunt u afspreken dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere afzonderlijke vennoot volledig wordt uitgesloten. De vennoten zullen dan altijd gezamenlijk dienen te handelen. Dit kan wel voor praktische problemen zorgen.

TIP: Maak de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere vennoot openbaar! Indien een vennoot zijn bevoegdheid te buiten gaat, kan de ingeschreven beperking tegenover een derde worden ingeroepen. Zo beperkt u uw risico.

Maakt u geen afspraken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan is iedere vennoot bevoegd in naam van de vennootschap onder firma overeenkomsten sluiten. Bekendheid of instemming van de overige vennoten is dan niet vereist. Dit kan grote gevolgen hebben gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere vennoot.

Vennootschap onder firma zonder inschrijving in het Handelsregister

Zolang de vennootschap onder firma niet is ingeschreven in het Handelsregister dan wordt uw bedrijf tegenover derden aangemerkt als een vennootschap onder firma met de volgende voorwaarden:

  1. een algemeen, voor alle zaken, geldend doel
  2. voor onbepaalde tijd
  3. onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere vennoot

Dit kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Zorg er daarom voor dat uw vennootschap onder firma is ingeschreven in het Handelsregister!

Hulp nodig bij het oprichten van een vennootschap onder firma?

Heeft u hulp nodig bij het oprichten van een vennootschap onder firma? Of heeft u een andere vraag over uw vennootschap onder firma. Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat heeft een landelijke dekking en staat zowel individuele vennoten als de vennoten gezamenlijk bij. Met name uit Uden en het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.