Wat is een vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij minimaal twee personen onder een gemeenschappelijk naam een bedrijf uitoefenen. De personen zijn de vennoten van de vennootschap onder firma. De vennoten werken op voet van gelijkheid samen en er is sprake van een winstoogmerk. De vennootschap onder firma is een bijzondere vorm van de maatschap. De vennoten verbinden zich om iets in te brengen met als doel om het daaruit ontstane voordeel samen te delen. De inbreng kan bestaan uit geld, (genot van) goederen en arbeid.

Wat is het verschil van een vennootschap onder firma ten opzichte van andere rechtsvormen?

De vennootschap onder firma bezit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een besloten vennootschap of stichting geen rechtspersoonlijkheid. De vennootschap onder firma is dan ook geen rechtspersoon. In tegenstelling tot een naamloze of besloten vennootschap bestaat er bij de vennootschap onder firma geen onderscheid tussen de leiding en de kapitaalverschaffers. Daarnaast vertoont de vennootschap onder firma veel gelijkenis met een eenmanszaak, maar kent een eenmanszaak slechts één eigenaar.

De wet, artikel 16 van het Wetboek van Koophandel, geeft voor de vennootschap onder firma de volgende betekenis:
De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijke naam aangegaan.”

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere vennoot is in beginsel zelfstandig bevoegd om de vennootschap onder firma te vertegenwoordigen. Een vennoot kan dus in naam van de vennootschap onder firma overeenkomsten sluiten. Ook zonder dat de andere vennoot daarmee bekend of akkoord is. Dit geldt voor rechtshandelingen die in redelijkheid tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap onder firma dienstig kunnen zijn. De vennoten kunnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluiten of beperken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Iedere vennoot is hoofdelijk verbonden om de verplichtingen van de vennootschap onder firma na te komen. Dit is wettelijk bepaald en hiervan kan niet worden afgeweken. Wat is het gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid? Daardoor kan een schuldeiser van de vennootschap onder firma zijn vordering volledig verhalen op het privévermogen van de vennoten. Een schuld van de vennootschap onder firma kan zelfs volledig op uw privévermogen als vennoot worden verhaald in het geval dat een andere vennoot zonder uw medeweten een overeenkomst is aangegaan in naam van de vennootschap onder firma.

Het maken van duidelijke afspraken én deze goed vast laten leggen in een vennootschap onder firma contract is essentieel. Zo voorkomt u achteraf problemen. Houth Advocaat helpt u daarbij. Neem vrijblijvend contact op.

Wat zijn de voor- en nadelen van een vennootschap onder firma

Er zijn verschillende voor- en nadelen van een vennootschap onder firma ten opzichte van andere rechtsvormen. Veel startende ondernemers oriënteren zich op een vennootschap onder firma. Deze rechtsvorm is met name voor het midden- en kleinbedrijf interessant. Het aantal vennootschap onder firma in Nederland stijgt jaarlijks. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg het aantal 167.030 volgens de statistieken van het CBS.

Voordelen van een vennootschap onder firma:

  • Eenvoudige en goedkope oprichting
  • Profiteren van de inbreng van overige vennoten
  • Fiscale voordelen
  • Geen verplicht startkapitaal

Wat is het voornaamste nadeel van een vennootschap onder firma?

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hulp nodig of vragen?

Hierboven is de vraag “Wat is een vennootschap onder firma?” beantwoord. Wilt u een vennootschap onder firma oprichten? Of heeft u vragen over uw vennootschap onder firma. Neem dan vrijblijvend contact op met Houth Advocaat: uw kwalitatief en betaalbaar advocatenkantoor uit Uden. Houth Advocaat heeft een landelijke dekking en staat zowel individuele vennoten als de vennoten gezamenlijk bij. Met name uit Uden en het gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen. U kunt Houth Advocaat telefonisch bereiken op het nummer 06 42 27 52 67 of via colin@houthadvocaat.nl.